info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

چندین آسیب‌پذیری در چندین محصول Huawei گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. این مسئله از نسخه‌های آسیب پذیر کتابخانه GNU C نشأت گرفته است.