info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری خطرناک روی سرویس Bridge لنوو

در سرویس Bridge لنوو قبل از نسخه ۴، یک کاربر محلی روی سیستم می‌تواند با دسترسی مدیر کد اجرا کند.

Lenovo Service Bridge