info[at]nsec.ir
(+98)-31-33915336

آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز
تاریخ: 02/27/1396
عنوان
آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز
تاریخ
02/27/1396
شناسه آپا
APAIUT-96004
شناسه بین المللی
CVE-2017-0148
سطح خطر

سرویس اشتراک فایل SMB نسخه یک روی نسخه‌های مختلف ویندوز از ویندوز xp تا ویندوز ۱۰ دارای آسیب‌پذیری است که به مهاجم از راه دور این امکان را می‌دهد که کد مخرب اجرا کند. 

سیستم‌های آسیب‌پذیر

نسخه یک سرویس اشتراک فایل ویندوز SMB