info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری پرخطر در گوشی‌های Huawei

یک آسیب پذیری پرخطر سرریز بافر در درایور WiFi در تلفن هوشمند Huawei P8 شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری از طریق برنامه‌های کاربردی ساختگی برای مهاجمین امکان اجرای حمله منع دسترسی  و افزایش سطح دسترسی را فراهم می‌نماید.

 نرم افزارهای قبل از نسخه  Gra-cl00c92b350 در Huawei P8 smartphone