info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری بحرانی در Fortinet

یک آسیب‌پذیری بحرانی سرریز بافر در محصولات fortinet شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری به مهاجمین اجازه می‌دهد که از راه دور کدهای دلخواه را از طریق درخواست‌های ساختگی HTTP به اجرا بگذارد.

 

Fortinet FortiOS 4.x before 4.‎1.‎11, 4.‎2.x before 4.‎2.‎13,  4.‎3.x before 4.‎3.‎9,  FortiSwitch before 3.‎4.‎3