info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری تزریق فرمان در D-Link

یک آسیب‌پذیری در D-Link DIR-300 و D-Link DIR-600 گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور تزریق shell command مورد سوء استفاده قرار گیرد.