info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری در WordPress

چندین آسیب‌پذیری در WordPress گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و هدایت حملات XSS و تزریق کد SQL مورد سوء استفاده قرار گیرد.