info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب پذیری در Microsoft Windows Flash Player

مایکروسافت چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Windows گزارش داده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری‌ها ناشی از آسیب‌پذیری نسخه Adobe Flash Player در Internet Explorer است.