info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome

چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته هستند و یک مورد از آن‌ها می‌تواند به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

Google Chrome 41.x