info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دو آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox

دو آسیب پذیری در Mozilla Firefox, Firefox ESR, and SeaMonkey گزارش شده است. این آسیب پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد.