info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب پذیری در ACL سیستم‌عامل سیسکو IOS

چندین آسیب‌پذیری در سیستم عامل سیسکو IOS گزارش شده است. این آسیب پذیری ها می تواند توسط افراد مخرب به منظور عبور از محدودیت های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرند.