info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب‌پذیری در هسته Microsoft Windows

چندین آسیب‌پذیری در هسته مایکروسافت گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط کاربران مخرب محلی مورد سوء استفاده قرار گرفته، محدودیت های امنیتی را دور بزند، ارتقا دسترسی‌ها را موجب شود، زمینه ساز حملات منع دسترسی شده و امکان سوء استفاده از سیستم کاربر را فراهم سازد.