info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

چندین آسیب‌پذیری درAdobe Flash Player

چندین آسیب‌پذیری در Adobe Flash Player گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.