info[at]nsec.ir
(+98)-31-33915336

راه‌اندازی گوهر سازمانی

بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو سازمان‎ها سعی می‎کنند با به‌کارگیری روش‎هایی از بروز حوادث امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز حادثه، آن‌را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش‌ها، مدیریت حوادث اطلاق می‌شود. وظایف مدیریت حوادث در سازمان‎ها توسط گروه‎های پاسخ به حوادث رایانه‌ای انجام می‌شود که در این متن به عنوان گروه‌های واکنش هماهنگ رخداد (گوهر) نامیده می‌شوند. در اصل گوهر نام دیگر گروه‌های CSIRT (Computer Security Incident Response Team) بوده و به گروهی اطلاق می‌گردد که وظیفه جلوگیری، رسیدگی و مقابله با کلیه حوادث امنیتی صورت گرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات را برعهده دارد. این گروه با نام تیم پاسخ‌گویی سریع به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای (CERT) نیز شناخته می‌شود.

اهداف اصلی ایجاد تیم امداد امنیت رایانه‌ای عبارتند از:

  • کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن زمان پاسخ به حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن میزان خسارت حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان یک مرکز گوهر دانشگاهی است که داراي 7 سال سابقه در زمینه پژوهش، آموزش و ارائه خدمات مرتبط با گوهر بوده و در این حوزه فعالیت چشم‌گیری داشته است. این مرکز جزء اولین مراکز امداد امنیت رایانه‌ای راه‌اندازی شده در سطح کشور است و سابقه راه‌اندازی چندین گوهر سازمانی در مراکز و سازمان‌های حساس کشور را در کارنامه خود دارد.

این مرکز با توجه به تجربیات خود و همچنین در نظر گرفتن مجموعه استانداردهای جهانی موجود و در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، مجموعه خدمات زیر را برای راه‌اندازی گوهر سازمانی ارائه می‌دهد:

  • طراحی سرویس‌های گوهر
  • طراحی زیرساخت گوهر
  • استقرار و پیاده سازی گوهر
  • راه‌اندازی گوهر و نظارت بر بهره برداری
  • بهبود و ارتقا