info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

رادیو آپا- نسخه هشتم-بدافزارهای صنعتی در خاورمیانه

در این شماره از رادیو آپا ضمن مرور مهمترین اخبار امنیت فضای تبادل اطلاعات به بررسی دقیقتر دو بدافزار جدید در سیستم‌های کنترل صنعتی پرداخته شده است.