info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دوره مدیریت امنیت سازمانی؛ چالش‌ها و راه‌کارها

APA- IUTcert 601

برقراری امنیت در یک سازمان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و درصورتی‌که سازمانی بتواند امنیت سازمان خویش را در حد مطلوب تامین نماید، تجارتی دائمی و کم ریسک خواهد داشت. اما تامین امنیت دارای چالش‌های زیادی است و مدیریت سازمان تاثیر غیر قابل انکاری بر موفقیت یا عدم موفقیت آن خواهند داشت. به‌عنوان مثال، بعد فرهنگی امنیت به‌اندازه ابعاد فنی آن حائز اهمیت است و بدون جا افتادن فرهنگ امنیت در یک سازمان، تمامی تلاش‌های فنی کم اثر خواهند بود. سرفصل‌های ارایه شده در این دوره عبارتند از:

  • معرفی مولفه‌های مدیریت امنیت
  • معرفی کاستی‌های موجود در حوزه مدیریت امنیت سازمانی
  • معرفی راه‌کارهای استاندارد مدیریت امنیت سازمانی