info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دوره تحلیل آسیب‌پذیری

APA- IUTcert 502

این دوره، روش‌های تحلیل آسیب‌پذیری‌های رایج در برنامه‌های کاربردی و سیستمی را شامل می‌شود. این آسیب‌پذیری‌ها معمولاً از کدنویسی نامناسب و یا استفاده از کتابخانه‌های نا امن ناشی می‌شوند و بیشتر برنامه‌های کاربردی توسعه داده شده توسط زبان‌های برنامه‌نویسی ترجمه شونده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در این دوره، ابتدا خطاهای برنامه‌نویسی که منجر به بروز هر نوع آسیب‌پذیری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت. سپس نحوه تحلیل آسیب‌پذیری مورد نظر بررسی شد. در ادامه روش سوء‌استفاده از این نوع آسیب‌پذیری‌ها بررسی و در نهایت نیز به صورت مختصر روش‌هایی برای جلوگیری از بروز این آسیب‌‌پذیری‌‌ها ارائه شد.