info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دوره طراحی امن توپولوژی شبکه

APA- IUTcert 205

در این دوره طراحی استاندارد شبکه و نیز استانداردهای امنیتی که بایستی در این طراحی مدنظر قرار گیرد، آموزش داده می‌شود.