info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

دوره آشنایی با سیستم‌های تشخیص و پیشگیری از نفوذ

APA-IUTcert 402

در این دوره، اصول تشخیص و پیشگیری از نفوذ، تحلیل ترافیک شبکه با استفاده از Tcpdump و نیز ابزار Snort و قابلیت‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.