info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب‌پذیری در Google Android

  چندین آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل اندروید گزارش شده است که می‌تواند به وسیله افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به یک تجهیز آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۸/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94003
 • آسیب‌پذیری سرریز بافر در Citrix VDI-in-a-Box

  یک آسیب‌پذیری در Citrix VDI-in-a-Box گزارش شده است. این آسیب‌پذیری که ناشی از کتابخانه GNU C عنوان شده است، می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به یک سیستم آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۸/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94002
 • دو آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox

  دو آسیب پذیری در Mozilla Firefox, Firefox ESR, and SeaMonkey گزارش شده است. این آسیب پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۷/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94001
 • آسیب‌پذیری در تایمر کرنل سیستم‌عامل سیسکو IOS

  یک آسیب پذیری در سیستم عامل سیسکو IOS گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب در جهت حمله DOS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۴/۰۳/۲۰۱۵
  APAIUT-93308
 • چندین آسیب پذیری در ACL سیستم‌عامل سیسکو IOS

  چندین آسیب‌پذیری در سیستم عامل سیسکو IOS گزارش شده است. این آسیب پذیری ها می تواند توسط افراد مخرب به منظور عبور از محدودیت های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرند.

  ۱۴/۰۳/۲۰۱۵
  APAIUT-93307
 • چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Office

  چندین آسیب‌پذیری در مورد Microsoft Office گزارش شده است این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب مورد بهره برداری قرارگیرد و امکان دسترسی به سیستم کاربر را فراهم سازد.

  ۲۱/۰۲/۲۰۱۵
  APAIUT-93306
 • چندین آسیب‌پذیری در هسته Microsoft Windows

  چندین آسیب‌پذیری در هسته مایکروسافت گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط کاربران مخرب محلی مورد سوء استفاده قرار گرفته، محدودیت های امنیتی را دور بزند، ارتقا دسترسی‌ها را موجب شود، زمینه ساز حملات منع دسترسی شده و امکان سوء استفاده از سیستم کاربر را فراهم سازد.

  ۲۱/۰۲/۲۰۱۵
  APAIUT-93305
 • آسیب‌پذیری‌های متعدد نسخه آندرویدی مرورگر chrome

  چندین آسیب‌پذیری در نسخه آندرویدی مرورگر chrome گزارش شده است. تاثیرات برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته بوده و برخی دیگر می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری ها تنها در مورد نسخه های قبل از ۴۰.۰.۲۲۱۴.۱۰۹ گزارش شده است.

  ۲۱/۰۲/۲۰۱۵
  APAIUT-93304
 • چندین آسیب‌پذیری درAdobe Flash Player

  چندین آسیب‌پذیری در Adobe Flash Player گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۲۱/۰۲/۲۰۱۵
  APAIUT-93303
 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  چندین آسیب‌پذیری در چندین محصول Huawei گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. این مسئله از نسخه‌های آسیب پذیر کتابخانه GNU C نشأت گرفته است.

  ۲۱/۰۲/۲۰۱۵
  APAIUT-93302

صفحه‌ها