info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

اعلان آسیب پذیری

 • آسیب‌پذیری Spoofing در Asterisk

  یک آسیب‌پذیری در Asterisk گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت هدایت حمله Spoofing مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94013
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple OS X

  چندین آسیب‌پذیری و راه‌حل های رفع آن‌ها توسط شرکت Apple گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها ناشناخته و برخی آز آن‌ها می‌تواند موجب دور زدن محدودیت‌های امنیتی، دست‌کاری داده‌ها، فاش کدن اطلاعات حساس، حمله DOS و همچنین دسترسی به سیستم کاربر توسط افراد مخرب گردد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94012
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari

  چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94012
 • آسیب‌پذیری XSS در Cisco Wireless LAN Controller

  یک آسیب‌پذیری در Cisco Wireless LAN Controller گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور هدایت حمله XSS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94011
 • چندین آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox برای سیستم عامل android

  یک آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox برای Android گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد بدخواه به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94010
 • آسیب پذیری DOS در کرنل لینوکس

  یک آسیب‌پذیری در کرنل لینوکس گزارش شده است این آسیب‌پذیری که در IPV6 Neighbour Discovery وجود دارد می تواند توسط افراد مخرب به منظور حمله DOS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94009
 • چندین آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox

  چندین آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox گزارش شده است که می تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و نیز هدایت حملات clickjacking و XSRF و همچنین دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربران مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۱/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94007
 • چندین آسیب‌پذیری در tcpdump

  چندین اسیب‌پذیری در tcpdump گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد

  ۰۸/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94006
 • چندین آسیب‌پذیری در Citrix Command Center

  چندین آسیب‌پذیری در Citrix Command Center گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور حملات conduct cross-site scripting ، فاش شدن اطلاعات حساس و دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۸/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94005
 • آسیب‌پذیری‌‌های Spoofing , DOS در Cisco IOS

  چندین آسیب‌پذیری در Cisco IOS و Cisco IOS XE گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور هدایت حمله Spoofing و DOS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۸/۰۴/۲۰۱۵
  APAIUT-94004

صفحه‌ها