info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

اعلان آسیب پذیری

 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول آبان‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Oracle ، Apple و Mozilla گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، VMware، NVIDIA، Adobe، Apache وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به همراه لینک وصله‌ها و به‌روزرسانی‌های ارائه‌شده در جدول زیر آمده است.

  ۳۰/۱۰/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته چهارم مهر‌ماه

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Microsoft ، Cisco و Google گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، SAMSUNG، Siemens ،Facebook، Foxit، McAfee، Apache وکرنل لینوکس، افزونه‌های WordPress و Jenkins و چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۲۱/۱۰/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته سوم مهر‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Mozilla از جمله مرورگر محبوب  Firefox گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، HPE، Foxit، NVIDIA، Apache وکرنل لینوکس و چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۱۱/۱۰/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته دوم مهرماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Cisco و مرورگر Google Chrome گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، HPE، Apple، VMware، Lenovo وکرنل لینوکس و افزونه‌های  Jenkinsچندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۰۴/۱۰/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول مهرماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات محبوب Apple و سیستم‌عامل Google Android گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، Apache، Adobe، Cisco، VMware، McAfee، SUSE وکرنل لینوکس و افزونه‌های  Jenkinsچندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۲۶/۰۹/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته چهارم شهریور‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم و پرکاربرد Microsoft گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، Apache،SAP ،Adobe، Siemens، Qualcomm، McAfee،Google ،LG، SAMSUNG کرنل لینوکس و افزونه‌های WordPress چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۱۸/۰۹/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته سوم شهریور‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم و پرکاربرد Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، Apache، Dell، Facebook، Foxit، Kaspersky، LG، OpenSuSE، SAMSUNG و افزونه‌های WordPress چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۱۰/۰۹/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته دوم شهریور‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم و پرکاربرد Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، Asus، F5، Oracle، Joomla و افزونه‌های WordPress چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به همراه لینک وصله‌ها و به‌روزرسانی‌های ارائه‌شده در جدول زیر آمده است.

  ۰۴/۰۹/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول شهریور‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم و پرکاربرد Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Siemens ،Apache ،IBM، Adobe، Citrix، Foxit، Huawei، Nextcloud و کرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۲۷/۰۸/۲۰۲۰

صفحه‌ها