info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

اعلان آسیب پذیری

 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول اسفند‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Accellion، Intel، Apache، McAfee،  IBM وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۲۷/۰۲/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته چهارم بهمن‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Microsoft گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Adobe، Dell، D-Link، F5،  Fortinet، Foxit، Google، HPE، IBM، McAfee، Siemens، SUSE وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۱۹/۰۲/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته سوم بهمن‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Apache، HPE، Google، Solarwinds، D-Link،  IBM وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۱۰/۰۲/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته دوم بهمن‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم HPE و Apple گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Apache، VMware، Google، NVIDIA،  IBM وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۰۴/۰۲/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول بهمن‌ماه

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Oracle، Qualcomm، Python، NVIDIA،  IBM وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه  سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۲۷/۰۱/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته چهارم دی‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Microsoft و Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Adobe، Apache، Google، Siemens، Dell، IBM ، Jenkins وکرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به‌همراه لینک رفع و سطح خطر آن‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۲۰/۰۱/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته سوم دی‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Mozilla  و Google گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Citrix، FasterXML، Foxit، NVIDIA، Dell، IBM و کرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر آمده است.

  ۱۱/۰۱/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته دوم دی‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Foxit و D-Link  گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های F5، Joomla!، Huawei، Apache، IBM و افزونه WordPress چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به همراه لینک وصله‌ها و به‌روزرسانی‌های ارائه‌شده در جدول زیر آمده است.

  ۰۴/۰۱/۲۰۲۱
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته اول دی‌ماه

   

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم SolarWinds  و Google Android گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های IBM، Apache ، Siemens ، Bitdefender، Citrix و کرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  ۲۸/۱۲/۲۰۲۰
 • آسیب‌پذیری‌های حیاتی هفته چهارم آذرماه

  این هفته آسیب‌پذیری‌های «حیاتی» و «پرخطر» بسیاری در محصولات مهم Microsoft  و Cisco گزارش و وصله‌ها و به‌روزرسانی‌هایی به منظور رفع آن‌ها ارائه شد.  همچنین در  محصولات شرکت‌های Apple، Adobe، Apache، Mozilla، F5 و کرنل لینوکس چندین آسیب‌پذیری «حیاتی» و «پرخطر» وجود داشت.

  لیست این آسیب‌پذیری‌ها به همراه لینک وصله‌ها و به‌روزرسانی‌های ارائه‌شده در جدول زیر آمده است.

   

  ۱۹/۱۲/۲۰۲۰

صفحه‌ها